POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA


Rukovodilac podacima o ličnosti:

Info Home System D.O.O.
7. Jula 11, 11315 Saraorci
MBR 20553855
PIB 106198687
Web adresa: https://infohomesystem.com

Ova Politika privatnosti i kolačića (u daljem tekstu: Politika) se odnosi na sve podatke o ličnosti prikupljene od strane privrednog društva Info Home System D.O.O. kao rukovaoca podacima (u daljem tekstu: „IHS“ ili „mi“), bilo da ste nam podatke o ličnosti dostavili direktno ili smo do Vaših podataka o ličnosti došli na drugi način.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko ili pravno lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da IHS nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

U IHS poštujemo Vašu privatnost kao naših postojećih i potencijalnih klijenata, a takođe smo posvećeni zaštiti privatnosti i svih drugih lica koji nam poveravaju svoje lične podatke.

Kategorije podataka o ličnosti koje u svojstvu rukovaoca prikuplja IHS su isključivo u vezi sa uslugama koje pružamo. U tom smislu možemo prikupljati sledeće kategorije ličnih podataka koje se odnose na Vas:

 • Identifikacioni podaci i poslovne informacije koje delite sa nama prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i tokom poslovne saradnje, kao što su ime i prezime, kompanija za koju radite, pozicija i druge kontakt informacije (e-mail adresa, broj telefona, broj faksa i sl.)
 • Informacije dobijene prilikom posete našeg sajta i slanja upita/zahteva
 • Informacije dobijene prilikom slanja CV-ja ili prijave na neku od naših otvorenih poslovnih pozicija
 • Informacije prikupljene prilikom organizovanja promotivnih događaja i projekata koje organizujemo
 • Bilo koje druge informacije koje neko može da nam dostavi, povodom konkretnog zahteva
Podatke o ličnosti prikupljamo uglavnom direktno od Vas, tokom poslovne saradnje sa Vama, kao našim klijentima (ukljućujući i postupak obrade podataka pre zaključenja ugovora), putem naše web stranice ili kada zahtevate dodatne informacije od nas povodom usluga koje pružamo.

U određenim situacijama lične podatke prikupljamo i od pouzdanih trećih lica, a možemo i angažovati treća lica da prikupljaju lične podatke koji bi nam pomogli za postizanje konkretne svrhe.

Sve podatke o ličnosti koje prikupljamo koristimo da bi bili u mogućnosti da Vam pružimo dogovorenu uslugu. Dodatno podatke o ličnosti prikupljamo za potrebe prijema novih zaposlenih, kao i za potrebe odgovaranja na Vaše zahteve i upite.

IHS prikuplja i koristi Vaše podatke o ličnosti u svrhe opisane u ovoj Politici, a na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova:

 • Zaključenje/izvršenje ugovora. Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke radi ispunjenja ugovornih obaveza koje proističu iz ugovora sa Vama ili Vašom kompanijom ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora
 • Pristanak. Tražićemo Vaš pristanak kada je to neophodno za obradu Vaših podataka za jednu ili više tačno određenih svrha
 • Poštovanje pravnih obaveza. U određenim slučajevima obrada Vaših podataka nam je neophodna da bi ispunili naše zakonske obaveze
 • Obrada u određenim slučajevima može biti neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica
 • Legitiman interes. IHS u sledećim slučajevima obradu podataka o ličnosti zasniva na legitimnom interesu:
  • Obrada podataka o ličnosti i nakon isteka rokova za čuvanje podataka u cilju odbrane interesa IHS u okviru postupaka pred različitim državnim organima (sudovi, inspekcije i sl.)
  • Video nadzor prostorija IHS kao i prostora oko poslovnih prostorija IHS iz sigurnosnih razloga. IHS će istaći obaveštenje o video nadzoru, kako bi lica bila informisana o istom.
  • U drugim slučajevima, kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, što procenjujemo u svakom konkretnom slučaju.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti, uvek možete izabrati da nam ne dostavite potrebne podatke, osim u slučaju kada informacije prikupljamo po osnovu zakona. Međutim, u tom slučaju imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti da adekvatno uspostavimo, vodimo ili prekinemo poslovni odnos sa Vama ili Vašom kompanijom, niti da Vam pružimo zahtevane informacije.

Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti obavezna je obuka svih zaposlenih u IHS za postupanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim licima, a pored toga postoje i jake politike lozinki. Pored navedenog IHS je imenovao i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom. IHS stalo prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosne mere, a sve kako bi sprečili neovlašćeni pristup, gubitak ili unišenje podataka o ličnosti.

Podatke o ličnosti čuvamo sve dok se ne ispuni svrha zbog koje su podaci inicijalno prikupljeni, a u skladu sa našim internim aktima i zakonskim obavezama čuvanja podataka. Nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, Vaše podatke o ličnosti ćemo obrisati, osim ukoliko nam ti podaci nisu nephodni za ispunjenje određenih zakonskih obaveza ili rešavanja potencijalnih sporova.

Ukoliko su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu datog pristanka, nakon povlačenja pristanka prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke.

Bilo koji Vaš podatak koji nam je dostavljen može da se deli ili obrađuje od strane naših povezanih lica, ali samo u slučaju kada postoji odgovarajući pravni osnov za takvu obradu i kada su primenjene odgovarajuće tehničke i organizacione mere.

Ukoliko bude neophodno lične podatke možemo dostaviti na zahtev nadležnim državnim organima, organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

Kao i većina drugih veb-sajtova, IHS koristi kolačiće na svom sajtu. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše veb-stranice.

Kolačići ni na koji način ne omogućavaju pristup Vašem računaru ili bilo kakve informacije o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete da prihvatite ili odbacite kolačiće. Većina veb pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete izmeniti podešavanja pretraživača tako da isti odbija kolačiće.

Naš sajt koristi kolačiće „prve strane“ (kolačići postavljeni od strane IHS), i kolaćiće „treće strane“ (kolačići postavljeni od strane treće strane koja pruža usluge). Kolačiće „prve strane“ koristimo isključivo radi neophodnog funkcionisanja našeg sajta, dok kolačiće „treće strane“ koristimo u statističke svrhe (Google analytics).

Obavezni kolačići – čine našu veb-stranicu upotrebljivom i omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom. IHS koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje veb-stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo. Statistički kolačići – anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji IHS omogućuju veb analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju IHS provodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.

Naš sajt koristi i servis Google Analytics koji ima svoj set cookies-a ( https://analytics.google.com ) Informacije koje Google Analytics prikuplja, kao što su broj posetilaca našeg web sajta i dužina provedenog vremena na sajtu su anonimne.

Prihvaćene kolačiće možete obrisati ručno u bilo kom trenutku u podešavanjima Vašeg internet pretraživača. Za više informacija molimo Vas da posetite stranicu „Pomoć“ na Vašem internet pretraživaču.

IHS ne skuplja svesno podatke o deci mlađoj od 16 godina ili o deci bez dozvole roditelja/ staratelja. Ako saznamo da smo prikupili lične informacije od deteta mlađeg od 16 godina, iste ćemo bez odlaganja izbrisati. Ako verujete da možemo imati bilo kakve informacije o deci ispod 16 godina molimo Vas da nas odmah i bez ustručavanja kontaktirate, a mi ćemo preuzeti odgovarajuće mere da istražimo i razrešimo situaciju.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti i kolačića, budite slobodni da nam pošaljete mail na reklamacije@ihs.rs

Ova politika će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu. Na ovaj način smatraćemo da ste pročitali i da ste saglasni sa uslovima naše Politike nad obrađivanjem ličnih podataka za gore navedene svrhe. Ukoliko se promeni Politika, nameravamo da preduzmemo svaki razumni korak da obezbedimo da su sve promene objavljene na našoj web stranici u razumnom vremenskom periodu.


U Saraorcima, 1.9.2021.